motyw projekt pracujemy

Zapraszamy Pracodawców do składania Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Pracujemy na sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji pracodawców. 

Na komplet dokumentów składają się Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz program stażu.

Wszystkie dokumenty do pobrania wraz z Regulaminem znajdują się w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach projektu „Pracujemy na sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego znajduje się w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczacymi zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „Pracujemy na sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dokumenty składa się Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z załącznikami, w tym Wniosek o zwrot kosztów dojazdu i oświadczenie.

Dokumenty stażowe można pobrać w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentami uczestnictwa w Projekcie w ramach projektu „Pracujemy na sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społeczneg.

Na komplet dokumentów składają się Umowa uczestnictwa w Projekcie, Dane Uczestnika Projektu oraz Deklaracja Uczestnika.

Dokumenty uczestnictwa znajdują się w zakładce Dokumenty.

 

 Zapraszamy do udziału w projekcie "Pracujemy na sukces zawodowy" osoby młode w wieku 15-29 lat bez pracy, bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu tzw. Młodzież NEET lub osoby należące do tzw. ubogich pracujących/ osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych oraz zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach prowadzonego I naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 20 osób bez pracy, biernych zawodowo należących do osób kategorii NEET. 

II etap rekrutacji planowany jest na kwiecień 2019 r.

III etap rekrutacji planowany jest na maj 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 09.01.2019 r. do dnia 16.01.2019 r. w Biurze Projektu: 
Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

W ramach Projektu każdemu Uczestnikowi zapewnione zostanie wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. 
W przypadku staży liczba miejsc jest ograniczona. Staże są przewidziane dla 31 Uczestników Projektu będącymi osobami biernymi zawodowo.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze POWR.01.02.01-18-0072/18 pod tytułem „Pracujemy na sukces zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS