motyw projekt pracujemy

Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach projektu „Pracujemy na sukces zawodowy", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Lista rankingowa dotyczy osób biernych zawodowo.

Informujemy, że rekrutacja do projektu "Pracujemy na sukces zawodowy" zostaje przedłużona. Rekrutacja potrwa do dnia 09.08.2019 r. 

W ramach prowadzonej rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 29 osób ubogich pracujących/ zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ pracujących w ramach umów cywilnoprawnych. 

 Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

W ramach Projektu każdemu Uczestnikowi zapewnione zostanie wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego oraz szkolenia. 

W pierwszej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowane osoby zamieszkujace miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem sie do Projektu.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

W związku ze zmianą siedziby firmy STAWIL Sp. z o.o. na ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów z dniem 08.07.2019 r. zmianie uległy wzory dokumentów rekrutacyjnych. 

Wszystkie wzory zaktualizowanych dokumentów rekrutacyjnych są do pobrania w zakładce Dokumenty.

Dokumenty składane od dnia 08.07.2019 r. muszą być wypełniane na obowiązujących wzorach. 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu: ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.

W związku ze zmianą sidziby firmy STAWIL Sp. z o.o. na ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów z dniem 08.07.2019 r. informujemy, iż zmianie uległy wzory dokumentów. Foldery z dokumentami, które uległy aktualizacji to:

Wszystkie wzory zaktualizowanych dokumentów są do pobrania w zakładce Dokumenty.

Wszystkie wypełniane dokumenty od dnia 08.07.2019 r. muszą być na nowych obowiązujących wzorach.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Pracujemy na sukces zawodowy" osoby młode w wieku 15-29 lat bez pracy, bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu tzw. Młodzież NEET lub osoby należące do osób ubogich pracujących/ zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ pracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.  

W ramach prowadzonej rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 29 osób ubogich pracujących/ zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ pracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz 2 osoby bierne zawodowo. 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 19.07.2019 r. w Biurze Projektu: 

Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

W ramach Projektu każdemu Uczestnikowi zapewnione zostanie wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego oraz szkolenia. 

W pierwszej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowane osoby zamieszkujace miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem sie do Projektu.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w ramach projektu „Pracujemy na sukces zawodowy", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Lista rankingowa dotyczy osób biernych zawodowo (na staż).

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS