motyw projekt pracujemy

 Zapraszamy do udziału w projekcie "Pracujemy na sukces zawodowy" osoby młode w wieku 15-29 lat bez pracy, bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu tzw. Młodzież NEET lub osoby należące do tzw. ubogich pracujących/ osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych oraz zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach prowadzonego I naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 20 osób bez pracy, biernych zawodowo należących do osób kategorii NEET. 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 09.01.2019 r. do dnia 16.01.2019 r. w Biurze Projektu: 
Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

W ramach Projektu każdemu Uczestnikowi zapewnione zostanie wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. 
W przypadku staży liczba miejsc jest ograniczona. Staże są przewidziane dla 31 Uczestników Projektu będącymi osobami biernymi zawodowo.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze POWR.01.02.01-18-0072/18 pod tytułem „Pracujemy na sukces zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS