motyw projekt pracujemy

Zapraszamy do udziału w projekcie "Pracujemy na sukces zawodowy" osoby młode w wieku 15-29 lat bez pracy, bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu tzw. Młodzież NEET lub osoby należące do osób ubogich pracujących/ zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ pracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.  

W ramach prowadzonego II naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 20 osób, w tym 9 osób biernych zawodowo należących do osób kategorii NEET oraz 11 osób ubogich pracujących/ zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ pracujących w ramach umów cywilnoprawnych

III etap rekrutacji planowany jest na czerwiec 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 23.04.2019 r. do dnia 30.04.2019 r. w Biurze Projektu: 
Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

W ramach Projektu każdemu Uczestnikowi zapewnione zostanie wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego oraz szkolenia. 

W pierwszej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowane osoby zamieszkujace miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem sie do Projektu.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

W załączeniu znajdują się zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne do projektu "Pracujemy na sukces zawodowy".

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami stażowymi dla Pracodawców i Uczestników w ramach projektu „Pracujemy na sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na komplet dokumentów stażowych składają się Umowa o zorganizowanie stażu oraz załączniki.

Dokumenty stażowe można pobrać w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy Pracodawców do składania Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Pracujemy na sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji pracodawców. 

Na komplet dokumentów składają się Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz program stażu.

Wszystkie dokumenty do pobrania wraz z Regulaminem znajdują się w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach projektu „Pracujemy na sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego znajduje się w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczacymi zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „Pracujemy na sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dokumenty składa się Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z załącznikami, w tym Wniosek o zwrot kosztów dojazdu i oświadczenie.

Dokumenty stażowe można pobrać w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentami uczestnictwa w Projekcie w ramach projektu „Pracujemy na sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społeczneg.

Na komplet dokumentów składają się Umowa uczestnictwa w Projekcie, Dane Uczestnika Projektu oraz Deklaracja Uczestnika.

Dokumenty uczestnictwa znajdują się w zakładce Dokumenty.

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS